image1 image2 image3 image4 image5 image1 image1

Amiért érdemes az ügyvédi irodánkat választani:

 • kiszámítható és előre tervezhető ügymenet,

 • teljeskörü és mindenre kiterjedő tájékoztatás,

 • folyamatos kapcsolattartás, soron kívüli konzultációk,

 • képviseljük Önt az eljárás során, így nem egyedül védekezik a   felkészült hatóságokkal szemben,

 • részletesen kidolgozzuk, felépítjük a védekezését, szakértők segítségével,

Gyors, hatékony jogi megoldások 1937 óta! Képviselet felsőfokon!


Előzetes letartóztatás

Előzetes letartóztatás, őrizetbe vétel

Az őrizetbe vétel rendőrség jogkörében alkalmazható legfeljebb 72 óráig tartó kényszerintézkedés. Az őrizetbe vétel a terhelt személyi szabadságának átmeneti elvonását jelenti.  A 72 óra nem hosszabbítható meg, lejártakor a terheltet vagy szabadlábra helyezik, vagy elrendelik az előzetes letartóztatását.

Őrizetbe vétel vagy előzetes letartóztatás esetén azonnal intézkedünk! 
Este és hétvégén ügyelet! 06 20 806 16 06

A őrizetbe vétel, mint  kényszerintézkedés feltétele, hogy szabadságvesztéssel fenyegetett bűncselekmény alapos gyanúja megállapítható legyen, továbbá valószínűsíthető legyen a terhelt előzetes letartóztatásának szükségessége. A gyakorlatban őrizetbe vételre általában tettenérés, vagy elfogás esetén kerül sor.

Amiért érdemes a Székely Ügyvédi Irodát választani előzetes letartóztatás, őrizetbe vétel esetén:

 • büntetőjogra specializálódtunk,
 • azonnali kapcsolatfelvétel a gyanúsítottal
 • információ szerzés a nyomozóhatóságtól
 • minden eljárási cselekményen részt veszünk,
 • részletesen kidolgozzuk, felépítjük a védekezését,
 • folyamatos kapcsolattartás, és tájékoztatás, soron kívüli konzultáció,
 • kapcsolattartás a hozzátartozókkal!

Az őrizetbe vétel elrendeléséről, és a fogva tartás helyéről a nyomozóhatóságnak 24 órán belül értesíteni kell a terhelt által megjelölt hozzátartozót, vagy a terhelt által megjelölt más személyt.

Az ügyészségnek az őrizetbe vétel ideje alatt döntenie kell, hogy indítványozza-e az előzetes letartóztatás elrendelését. Ha nem indítványozzák, akkor a terheltet szabadon kell engedni.

Ha az ügyész indítványozza az őrizetbe vétel ideje alatt az előzetes letartóztatás elrendelését, akkor értesíteni kell a terhelt ügyvédjét a tárgyalásról.

A védőügyvéd szerepe előzetes letartóztatás esetén meghatározó! Az ügyvéd a terhelttel együtt minden nyomozati cselekményen jelen lehet! Élhet indítvány tételi és észrevételezési jogával!

Az előzetes letartoztatás elrendelése

A bírósági tárgyalás nem nyilvános, azon a hozzátartozók nem vehetnek részt, kivéve fiatalkorúak esetén. Ha a nyomozási bíró az ügyészi indítványnak helyt ad elrendelik a terhelt előzetes letartóztatást. Az előzetes letartóztatást büntetés- végrehajtási intézetben kell végrehajtani. 

Az előzetes letartóztatás a terhelt (gyanúsított, vádlott) személyi szabadságának bírói elvonása a jogerős ügydöntő határozat előtt. Előzetes letartóztatás csak szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmény megalapozott gyanúja esetén rendelhető el. Az előzetes letartóztatásnak általános és különös feltételei vannak.

Előzetes letartóztatás feltételei:
I. Előzetes letartóztatás általános feltételei

a) tartalmi feltételek:

 •  a törvény a cselekményt szabadságvesztéssel (is) fenyegesse, kizárólag pénzbüntetéssel fenyegetett bűncselekmények esetén tehát nem kerülhet sor letartóztatásra. Fiatalkorú esetében további feltétel a bűncselekmény kiemelkedő tárgyi súlya.
 • a terhelt terhére megalapozott gyanú megállapítható legyen,                                      
 • álljanak rendelkezésre a büntető eljárás megindításához szükséges okok, ne hiányozzék pl. a magánindítvány,

b) eljárási feltétel:

 • nyomozás elrendelése,
 • ügyészi indítvány,
 • indokolt bírói döntés

 II.Előzetes letartóztatás különös feltételei

 • a terhelt megszökött, vagy a bíróság, az ügyész, illetve a nyomozó hatóság elől elrejtőzött, vagy szökést kísérelt meg, illetőleg az eljárás során ellene újabb, szabadságvesztéssel büntetendő szándékos bűncselekmény miatt eljárás indult,
 • szökésének vagy elrejtőzésének veszélyére tekintettel vagy más okból megalapozottan feltehető, hogy az eljárási cselekményeknél a jelenléte másképp nem biztosítható,
 • megalapozottan feltehető, hogy szabadlábon hagyása esetén, különösen a tanúk befolyásolásával vagy megfélemlítésével, tárgyi bizonyítási eszköz, okirat megsemmisítésével, meghamisításával vagy elrejtésével meghiúsítaná, megnehezítené vagy veszélyeztetné a bizonyítást,
 • megalapozottan feltehető, hogy szabadlábon hagyása esetén a megkísérelt vagy előkészített bűncselekményt véghezvinné, vagy szabadságvesztéssel büntetendő újabb bűncselekményt követne el.

Az előzetes letartóztatás tartama

2013. novemberében megváltoztak az előzetes letartóztatás időtartalmára vonatkozó szabályok.  Megszűnt az előzetes letartóztatás időtartamának - eddig négyéves - felső korlátja a kiemelkedő súlyú, legalább tizenöt évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekményeknél, jellemzően emberölésnél. Nem minden esetben elegendő négy év az elsőfokú bírói határozat meghozatalára, így az eljárás során a jogszabályoknak megfelelően hosszabbíthatják a bíróságok ezen túl időkorlát nélkül az előzetes letartóztatásokat.

A vádirat benyújtása előtt elrendelt előzetes letartóztatás az elsőfokú bíróságnak a tárgyalás előkészítése során hozott határozatáig, de legfeljebb egy hónapig tart. Az előzetes letartóztatást a nyomozási bíró alkalmanként legfeljebb három hónappal, összesen legfeljebb az előzetes letartóztatás elrendelésétől számított egy év elteltéig meghosszabbíthatja. Ezt követően a törvényszék egyesbíróként eljárva, alkalmanként legfeljebb 2 hónappal hosszabbítja meg az előzetes letartóztatást. 

Jogorvoslat előzetes letartóztatás esetén

A nyomozási bíró előzetes letartóztatást elrendelő határozata ellen az jelenthet be fellebbezést, akivel a határozatot közölték. A kihirdetés útján közölt határozat elleni fellebbezést a kihirdetés után nyomban be kell jelenteni. A fellebbezést a törvényszék másodfokú tanácsa tanácsülésen bírálja el. Az előzetes letartóztatás a fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható. Ha a vádirat benyújtása után elrendelt vagy fenntartott előzetes letartóztatás tartama hat hónapot meghalad, és az elsőfokú bíróság még nem hozott ügydöntő határozatot, az elsőfokú bíróság, ha pedig egy évet meghalad, a másodfokú bíróság az előzetes letartóztatás indokoltságát hivatalból felülvizsgálja. A vádirat benyújtása után elrendelt vagy fenntartott előzetes letartóztatás indokoltságát 1 év után a másodfokú bíróság, ha az eljárás harmadfokú bíróság előtt folyik, a harmadfokú bíróság legalább hathavonta felülvizsgálja.

Az előzetes letartóztatás megszüntetése

Az előzetes letartóztatást a nyomozati szakban az ügyész indítványára a nyomozási bíró, a vádemelés után az eljáró bíróság szünteti meg, amennyiben az elrendelés feltételei már nem állnak fenn, azaz nem áll fenn az előzetes letartóztatás általános és különös feltétele sem. Az előzetes letartóztatás megszüntetése iránti kérelmet a terhelt és a védő korlátlanul benyújthat. Az előzetes letartóztatást a vádirat benyújtásáig az ügyész is megszüntetheti.

Garanciális szabály, hogy az előzetes letartóztatás nem tarthat határozatlan ideig, a törvény meghatározza a különböző súlyú bűncselekmények esetén alkalmazható előzetes letartóztatás leghosszabb időtartamát. Ezért az előzetes letartóztatás megszűnik, ha

 1. 3 évnél nem súlyosabban büntetendő cselekmény esetén az 1 évet eléri,
 2. 5 évnél nem súlyosabban büntetendő cselekmény esetében a 2 évet eléri,
 3. tizenöt évig vagy életfogytig terjedő szabadságvesztéssel is büntetendő cselekmény esetén a 4 évet eléri,
 4. egyéb bűncselekmény esetén a 3 évet eléri,

kivéve az ügydöntő határozat kihirdetése után elrendelt vagy fenntartott előzetes letartóztatás esetét.

Az előzetes letartóztatás ismét elrendelhető, ha a terhelt az előzetes letartóztatás megszűnését követően elrendelt lakhelyelhagyási tilalom, illetőleg házi őrizet szabályait megszegi, Ekkor az előzetes letartóztatás fentebb említett maximális időtartamát az előzetes letartóztatás ismételt elrendelésének napjától kell számítani.

Személyes ügyvédi konzultációért kattintson ide!