image1 image2 image3 image4 image5 image1 image1

Amiért érdemes az ügyvédi irodánkat választani:

  • kiszámítható és előre tervezhető ügymenet,

  • teljeskörü és mindenre kiterjedő tájékoztatás,

  • folyamatos kapcsolattartás, soron kívüli konzultációk,

  • képviseljük Önt az eljárás során, így nem egyedül védekezik a   felkészült hatóságokkal szemben,

  • részletesen kidolgozzuk, felépítjük a védekezését, szakértők segítségével,

Gyors, hatékony jogi megoldások 1937 óta! Képviselet felsőfokon!


Garázdaság, önbíráskodás

Garázdaság

A garázdaság csak kirívóan közösségellenes és erőszakos magatartás együttes tanúsítása esetén valósítható meg. Bármelyik hiányában garázdaság nem állapítható meg.

Kihívóan közösségellenesség abban az esetben áll fenn, ha a garázdaság a társadalmi normákkal való nyílt szembehelyezkedést, súlyos normasértést ölel fel.

A garázdaság elkövetési magatartásának másik jellemzője az erőszakos jelleg.

Garázdaság esetén az erőszak mind személy (késsel csapkodás, ruházat rángatása, ököllel való közeledés), mind dolog ellen irányulhat, így az elkövető a kocsma asztalinak felborításával, az utcán a szemetesládák feldöntésével is felrúghatja az elfogadott viselkedési szabályokat. Az erőszakos magatartásnak nem kell testi sérülést okoznia, elegendő a támadó jellegű fizikai ráhatás is. – valakit arcon ütnek.

Garázdaság az az eset is, ha valakit megdobálnak tojással, vagy paradicsommal, vagy leöntik.

Garázdaság elkövetésével gyanúsítják, vádolják?
Védelmét bízza a  Székely Andrea Ügyvédi Irodára!
0620 806 16 06

A garázda magatartásával másokban megbotránkoztatást vagy riadalmat kell, hogy keltsen. Legalább két személynek tudomást kell szereznie a garázda cselekményről. Nem szükséges, hogy a megbotránkozás, vagy riadalom bekövetkezzen, elég annak reális lehetősége. Az elkövetőnek tisztában kell lennie azzal, hogy cselekménye kihívóan közösségellenes, ennélfogva alkalmas arra, hogy másokban megbotránkozást vagy riadalmat váltson ki.

 

Csoportos garázdaság:

A Btk. értelmező rendelkezése szerint „csoportosan követik el a bűncselekményt, ha az elkövetésben legalább három személy veszt részt”.  A bírói gyakorlat csoportos garázdaságot állapít meg akkor is, ha három vagy több személy nem együttesen egymást támogatva, hanem egymással szemben állva vesznek részt a bűncselekmény elkövetésében, azaz ha két rivális csapat egymásra támad. Csoportos garázdaság esetén nem vétség, hanem bűntett miatt felelnek az elkövetők, és akár három év szabadságvesztéssel is büntethetők. 

A garázdaság öt év elteltével évül el.

339. § (1) Aki olyan kihívóan közösségellenes, erőszakos magatartást tanúsít, amely alkalmas arra, hogy másokban megbotránkozást vagy riadalmat keltsen, ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha a garázdaságot
a) csoportosan,                                                                
b) a köznyugalmat súlyosan megzavarva,
c) fegyveresen,
d) felfegyverkezve vagy
e) nyilvános rendezvényen követik el.

Garázdaságot sok esetben fiatalkorúak követnek el, ügyvédi irodánk készséggel segít fiatalkorúak büntetőügyeiben is. Ebben az esetben meghatalmazást a szülő is adhat a fiatalkorú elkövető helyett!

 

Önbíráskodás

Az önbíráskodás a vagyon elleni erőszakos bűncselekmény. A bűncselekmény során az önbíráskodó elkövető célja az, hogy  kényszer segítségével vagyoni igényét érvényesítse, például a kölcsön adott pénzét visszakapja. Az önbíráskodás elkövetője meg nem engedett eszközökkel szerez érvényt igényének, félretéve az állami igényérvényesítés lehetőségét.

Az önbíráskodás elkövetési magatartása a kényszerítés, mely erőszakkal vagy fenyegetéssel valósul meg. Az erőszak személy ellen kell, hogy irányuljon. Az önbíráskodó fenyegetése irányulhat a sértett élete vagy testi épsége mellett bármilyen más dolgára is. Fontos megjegyezni, hogy a feljelentéssel való fenyegetés nem esik az önbíráskodás kategóriájába, így az nem bűncselekmény. 

Önbíráskodás elkövetésével gyanúsítják, vádolják?
Védelmét bízza a  Székely Andrea Ügyvédi Irodára!
0620 806 16 06

Az igény jogos vagy jogosnak vélt jellege fontos tényező, ugyanis annak jogtalansága esetén nem önbíráskodást, hanem zsarolást állapítanak meg. Zsarolásnál az elkövető jogtalan haszonszerzés végett alkalmazza az önbíráskodásnak egyébként megfelelő magatartást.  A követelés akkor jogos, ha az a bíróság előtt érvényesíthető. Nem állapítható meg fogadás, vagy kártyaadósság esetén.

A törvény egy speciális büntethetőségi akadályt állapít meg, amikor kimondja, hogy nem valósul meg az önbíráskodás, ha az erőszak vagy fenyegetés alkalmazása az igény érvényesítésének megengedett eszköze.

368. § (1) Aki abból a célból, hogy jogos vagy jogosnak vélt vagyoni igénynek érvényt szerezzen, mást erőszakkal vagy fenyegetéssel arra kényszerít, hogy valamit tegyen, ne tegyen vagy eltűrjön, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
(2) A büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha az önbíráskodást
a) fegyveresen,
b) felfegyverkezve,
c) csoportosan,
d) védekezésre képtelen személy sérelmére
követik el.
(3) Nem valósul meg önbíráskodás, ha az erőszak vagy a fenyegetés alkalmazása az igény érvényesítésének megengedett eszköze.

 Személyes ügyvédi konzultációért kattintson ide!