image1 image2 image3 image4 image5 image1 image1

Amiért érdemes az ügyvédi irodánkat választani:

  • kiszámítható és előre tervezhető ügymenet,

  • teljeskörü és mindenre kiterjedő tájékoztatás,

  • folyamatos kapcsolattartás, soron kívüli konzultációk,

  • képviseljük Önt az eljárás során, így nem egyedül védekezik a   felkészült hatóságokkal szemben,

  • részletesen kidolgozzuk, felépítjük a védekezését, szakértők segítségével,

Gyors, hatékony jogi megoldások 1937 óta! Képviselet felsőfokon!


Rablás

Rablás elkövetésével vádolják? Rablás esetén védelmét bízza a büntetőjogra szakosodott Székely Ügyvédi Irodára! Hatékony védelem erőszakos bűncselekmények esetén!

A rablás a legsúlyosabb vagyon elleni bűncselekmény. A rablást gyakran a lopás erőszakos változatának is nevezik.

A bűncselekmény elkövetési tárgya az idegen, ingó és értékkel rendelkező dolog. Fontos kiemelni, hogy a dolog értéke nincs meghatározott minimumhoz kötve, már egy doboz cigaretta erőszakkal történő elvétele esetén is súlyos büntetés jár.

A rablási erőszak

Az erőszak mindig személy ellen irányul.  Az erőszak fizikai ráhatás, amely a sértett testének támadó jellegű érintését jelenti. Rablási erőszak esetén rabló által kifejtett erőszaknak a sértett akaratát meg kell tudni törnie, azaz akaratot bénító mértékűnek kell lennie. Tehát a megtámadott személy nem tud választani az ellenállás és az engedelmesség között, hanem arra kényszerül, hogy a dolog elvételét tűrje illetve a dolgot azonnal átadja.  

Rablás elkövetésével gyanúsítják? Segítünk!
Hívja a Székely Ügyvédi Irodát!
06 20 806 16 06

A büntetőügyekre szakosodott Székely Ügyvédi Iroda minden esetben megvizsgáltatja a nyomozóhatósággal a támadó és a megtámadott erőviszonyát, fizikai, pszichikai állapotát, egymáshoz viszonyított helyzetüket. Az idős emberek, gyermekkorúak esetében az erőszak kisebb foka is elegendő lehet az akarat megtöréséhez.  A rablási erőszak akaratot bénító jellegéhez azonban a sértett halálának bekövetkezte már nem tartozhat hozzá. Így ha az elkövető oly mértékben bántalmazta a sértettet - például karját kitörve kezét-lábát hátrakötözi, száját erőteljesen betömi, majd magára hagyja -, hogy az ebbe belehalt, és az elkövető a lehetséges következménybe belenyugodott, nem rablást, hanem nyereségvágyból elkövetett emberölést valósít meg

A minősített fenyegetés

A fenyegetés célja a passzív alany akaratának megtörése, és ezzel a bűncselekmény elkövetésének lehetővé tétele. A fenyegetésnek élet vagy testi épség ellen kell irányulnia. Fontos, hogy a  fenyegetés olyan személy ellen irányuljon, aki a helyszínen jelen van, vagy technikai eszközök - például telefon - segítségével a sértett meggyőződhessen arról, hogy a kilátásba helyezett fenyegetés valós és azonnali bekövetkezése alapos okkal feltételezhető.

A dolog elvétele az erőszak és minősített fenyegetés hatására válik lehetségessé, de a bűncselekmény csak az elvétel eredményes megtörténtével lesz befejezett.

Az öntudatlan állapotba helyezés

Abban az esetben isi rablás valósul meg, ha az elkövető nem erőszakot vagy minősített fenyegetést alkalmaz, hanem a sértettet öntudatlan vagy védekezésre képtelen állapotba helyezi.

A rablás elkövetője

A rablás elkövetője a tulajdonoson kívül bárki lehet. Társtettesség  esetén elegendő, ha az egyik tettes megüti a sértettet, a másik pedig elveszi a dolgát.

A rablás speciális alakzatai, esetei

Rablásnak minősül az is, ha a tetten ért tolvaj a dolog megtartása érdekében alkalmazza az erőszakot, avagy az élet vagy testi épség ellen irányuló közvetlen fenyegetést .

A rablás súlyosabban büntetendő esetei

Súlyosabban minősül a bűncselekmény, ha a rablást

  1. felfegyverkezve,
  2. fegyveresen,
  3. bűnszövetségben vagy csoportosan,
  4. hivatalos személy vagy külföldi hivatalos személy ellen hivatalos eljárása alatt, vagy közfeladatot ellátó személy ellen e feladatának teljesítése során valósítják meg.

A bűncselekménynek nincs szabálysértési alakzata, tehát bármilyen kis értékre történő tényállásszerű elkövetés megalapozza a rablás megállapíthatóságát. Ha azonban a rablás jelentős értékre, különösen nagy vagy ezt meghaladó értékre követik el, a cselekmény súlyosabban minősül

Személyes ügyvédi konzultációért kattintson ide!