image1 image2 image3 image4 image5 image1 image1

Amiért érdemes az ügyvédi irodánkat választani:

  • kiszámítható és előre tervezhető ügymenet,

  • teljeskörü és mindenre kiterjedő tájékoztatás,

  • folyamatos kapcsolattartás, soron kívüli konzultációk,

  • képviseljük Önt az eljárás során, így nem egyedül védekezik a   felkészült hatóságokkal szemben,

  • részletesen kidolgozzuk, felépítjük a védekezését, szakértők segítségével,

Gyors, hatékony jogi megoldások 1937 óta! Képviselet felsőfokon!


Rongálás

A rongálást az követi el, aki idegen vagyontárgy megsemmisítésével vagy megrongálásával kárt okoz.

A rongálás speciális vagyon elleni bűncselekmény. A rongálás a passzív alany tulajdonában álló vagyontárgy állagának megsértésével, megsemmisítésével valósul meg.

A rongálás elkövetési tárgya

A bűncselekmény elkövetési tárgya a vagyontárgy, dolog amely ingó és ingatlan egyaránt lehet. A törvény egyes speciális vagyontárgyakat kiemel e körből, és megrongálásukat súlyosabban rendeli büntetni például:  műemléket, régészeti leletet, sírt.

Rongálás elkövetésével gyanúsítják, vádolják?
Védelmét bízza a  Székely Andrea Ügyvédi Irodára!
0620 806 16 06

Nem lehet rongálás tárgya az okirat megrongálása, illetve megsemmisítése. Az okiratra mint elkövetési tárgyra megvalósított magatartás esetén ugyanis a Btk. 346. §-ában felvett okirattal visszaélés bűncselekménye megállapításának lehet helye.

Az elkövetési tárgy az elkövető számára idegen vagyontárgy. Saját tulajdonba tartozó vagyontárgyak megrongálása nem minősül bűncselekménynek, de a közös tulajdonban álló vagyontárgyra elkövethető a rongálás vétsége.

A rongálás elkövetési magatartása

A rongálás elkövetési magatartása a dolog megsemmisítése, illetve a megrongálása.

A megrongálás a dolog állagának olyan károsítását jelenti, amelynek folytán annak értéke csökken, azonban a dolog megjavítása után az eredeti rendeltetésének megfelelően használható.

A megsemmisítés a vagyontárgyak olyan mérvű és jellegű megrongálása, amelynek következtében az már nem állítható vissza az eredeti állapotába, korábbi rendeltetésének megfelelő célra már nem használható.

Az elkövetési magatartás tipikusan tevéssel valósul meg, de nem kizárt a mulasztással elkövetett rongálás sem.

Nézzünk egy két példát rongálás vétségével kapcsolatban ügyvédi irodánk gyakorlatából:

  • Sérelem okozása nélkül beáll az értékcsökkenés, ha a dolgot részeire szedik szét.
  • Rongálást valósít meg, aki egy közlekedési szituációt követően a másik ablakát öklével betöri, vagy a visszapillantó tükröt lerúgja.
  • A rongálás elkövetője haragosa épületének bejáratához szaladt és miközben hangosan kiabált, a bejárati ajtó 50 x 70 cm-es üvegeit szándékosan betörte, majd miközben továbbra is kiabált, elszaladt a helyszínről.
  • Rongálás vétsége miatt vonják felelősségre az elkövetőt, aki a parkoló Toyota típusú gépkocsi jobb és bal oldalát 105 illetve 120 cm hosszan megkarcolja.
  • Rongálást valósít meg, aki festékszóróval, filctollal vagy bármilyen más felületképző anyaggal az óriásplakátot megváltoztatja.

A rongálás vétsége mind aktív, mind passzív magatartással megvalósulhat. A bűncselekmény csak szándékosan valósítható meg. Az elkövető tudatának mind a cselekményt, mind annak eredményét át kell fognia.

Rongálás vétségét sok esetben fiatalkorúak követnek el, ügyvédi irodánk készséggel segít fiatalkorúak büntetőügyeiben is. Ebben az esetben meghatalmazást a szülő is adhat a fiatalkorú elkövető helyett!

A rongálás kísérlete:

A kísérlet a dologra irányuló fizikai ráhatás megkezdésével kezdődik és a kár beállásáig tart.

Kísérlet esetén vizsgálni kell az elkövető szándékát, hogy az milyen mértékű kér okozására irányult.

A rongálás vétségének büntetése, rongálás súlyosabban minősülő esetei

Székely Ügyvédi Iroda tapasztalatai alapján rongálás vétsége esetén a Bíróság általában pénzbüntetést vagy próbára bocsátást alkalmaz, nem kizárt a közérdekű munka büntetés sem.

A törvény a szabálysértési értékhatárt 50.000 Ft-ot meg nem haladó kárt okozó rongálást falfirka elhelyezésével vagy bűnszövetségben történő elkövetés esetén a rongálás bűncselekményének alapesete körébe vonja.

A törvény értelmezésében falfirkának tekintendő a festékszóróval, filctollal vagy bármilyen más felületképző anyaggal létrehozott képi, grafikus vagy szöveges felületbevonat.

A kár speciális fogalma rongálás vétsége esetén

A kár a dologban bekövetkezett értékcsökkenés. Speciális, hogy rongálásnál a ténylegesen beállott értékcsökkenés mellett az eredeti állapot visszaállításának költsége jelentkezik kárként. Ezért a kár rongálás esetén magában foglalja az eredeti állapot helyreállításának a költségeit. Megsemmisítéssel történő rongálás esetén a dolog elkövetéskori kiskereskedelmi értékével lesz azonos. A kár az elkövető magatartásával okozati összefüggésben kell, hogy álljon.

Rongálás szabálysértése

A rongálásnak szabálysértési alakzata is van. Ha a rongálással okozott kár összege nem haladja meg az ötvenezer forintot, az elkövető nem bűncselekményért, hanem szabálysértésért felel.

Magánindítvány, tevékeny megbánás

Ha a rongálás sértettje az elkövető hozzátartozója, akkor a bűncselekmény csak magánindítványra büntethető,

Nagyon fontos szabály, hogy az elkövető nem büntethető vagy büntetése korlátlanul enyhíthető, ha a rongálás elkövetését a vádemelésig beismerte, és közvetítői eljárás keretében a sértett által elfogadott módon és mértékben az azzal okozott sérelmet jóvátette.

Rongálás és a bíróság elé állítás kapcsolata

A bíróság elé állítás 2014-ben az ügyészség által különösen kedvelt eljárás, amely lehetővé teszi, hogy a bűncselekményt elkövető személyek ügyében rövid időn –  heteken, akár néhány napon – belül ítélet születhessen. A rongálás bűncselekménye sok esetben alkalmas a bíróság elé állítás jogintézményének alkalmazására. Bíróság elé állításról bővebben itt olvashat.

  Személyes ügyvédi konzultációért kattintson ide!