image1 image2 image3 image4 image5 image1 image1

Amiért érdemes az ügyvédi irodánkat választani:

  • kiszámítható és előre tervezhető ügymenet,

  • teljeskörü és mindenre kiterjedő tájékoztatás,

  • folyamatos kapcsolattartás, soron kívüli konzultációk,

  • képviseljük Önt az eljárás során, így nem egyedül védekezik a   felkészült hatóságokkal szemben,

  • részletesen kidolgozzuk, felépítjük a védekezését, szakértők segítségével,

Gyors, hatékony jogi megoldások 1937 óta! Képviselet felsőfokon!


Segítségnyújtás elmulasztása

Segítségnyújtás elmulasztása

Aki nem nyújt tőle elvárható segítséget sérült vagy olyan személynek, akinek élete vagy testi épsége közvetlen veszélyben van, vétséget követ el

Ha Ön nem nyújt segítséget sérült vagy olyan személynek, akinek az élete közvetlen veszélyben van, akkor ezzel elkövette ezt a bűncselekményt. Az általános segítségnyújtási kötelezettség az egyik legfontosabb erkölcsi és emberi kötelességünk. A segítségnyújtás elmulasztása bűncselekményt bárki elkövetheti, így a gépkocsi vezetője mellett akár az utasa is elkövetheti.

Segítségnyújtás elmulasztása bűncselekmény elkövetése esetén keresse a
Dr. Székely Andrea Ügyvédi Irodát!
06 20 806 16 06

A bűncselekmény sértettje olyan személy,

  1. akinek élete, testi épsége közvetlen veszélyben van, vagy
  2. akinek az egészsége vagy testi épsége már sérelmet szenvedett.

A segítségnyújtás kötelezettség teljesítésének feltétele, hogy Ön győződjön meg arról: van-e olyan helyzet, amelyben valaki megsérült vagy olyan személy, akinek az élete közvetlen veszélyben van. Ennek előfeltétele a „megállási” kötelezettség teljesítése. A „megállási” és „meggyőződési kötelezettség elmulasztása – amennyiben ténylegesen sérülést személy van a helyszínen – már önmagában megvalósítja a segítségnyújtás elmulasztásának vétségét, míg ha ilyen személy ténylegesen nincs a baleset helyszínén, akkor a cserbenhagyás vétségét valósítja meg.

A segítségnyújtásra kötelezett személynek tőle elvárható segítséget kell nyújtania. Meg kell győződni a sértett állapotáról, sérüléséről, és fel kell ajánlani a segítséget, továbbá a helyszínen kell maradni.

A segítségnyújtás elmulasztását csak az követheti el, aki az adott helyzetben ténylegesen képes segítséget nyújtani, erre megvan a fizikai képessége. Nem terheli az általános segítségnyújtási kötelezettség azt, aki segítségnyújtásra - mint a gépjármű utasa - azért nem képes, mert maga is sérülést szenvedett, vagy veszélyhelyzetben van.

Nem áll fenn a segítségnyújtási kötelezettség és nincs segítségre szorultság, ha a sértett mások közreműködése nélkül is el tudja látni sérülését vagy el tudja hárítani a veszélyhelyzetet, ha a sértett már meghalt, továbbá ha mások megfelelő segítségben részesítették.

Ha a közlekedési baleset során a balesettel érintett jármű vezetője a baleset helyszínén nem áll meg, noha ott valaki megsérült, ill. élete és testi épsége közvetlen veszélybe került, felelőssége a segítségnyújtás elmulasztása miatt áll fenn. Ha viszont a közlekedési baleset helyszínén nincs ilyen védendő passzív alany, vagy mert meghalt vagy meg sem sérült, akkor cserbenhagyás állapítandó meg.

Súlyosabban minősülő esetek

Súlyosabban minősül a cselekmény, ha a sértett meghal és életét a segítségnyújtás megmenthette volna. Ennél is szigorúbb az elkövető megítélése, ha a veszélyhelyzetet maga idézte elő, vagy ha a segítségnyújtásra egyébként is köteles.

A halálos eredményért való felelősség feltétele, hogy a segítségnyújtás a sértett életét megmenthette volna; azaz a halálos eredmény és az elmulasztott segítségnyújtás között okozati összefüggés állt fenn. Ha ugyanis a sértett egyébként is meghalt volna, akkor nem e súlyosabb minősített esetért, hanem a cselekmény alapesetéért fog felelni.

 Személyes ügyvédi konzultációért kattintson ide!