image1 image2 image3 image4 image5 image1 image1

Amiért érdemes az ügyvédi irodánkat választani:

 • kiszámítható és előre tervezhető ügymenet,

 • teljeskörü és mindenre kiterjedő tájékoztatás,

 • folyamatos kapcsolattartás, soron kívüli konzultációk,

 • képviseljük Önt az eljárás során, így nem egyedül védekezik a   felkészült hatóságokkal szemben,

 • részletesen kidolgozzuk, felépítjük a védekezését, szakértők segítségével,

Gyors, hatékony jogi megoldások 1937 óta! Képviselet felsőfokon!


Személyi szabadság megsértése

Személyi szabadság megsértése

Aki mást személyi szabadságától megfoszt, bűntettet követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

A bűncselekmény a helyváltoztatás, a tartózkodási hely megváltoztatásának a szabadságát védi.

A cselekmény sértettje bárki lehet, akinek az elkövetést megelőzően cselekvési szabadsága volt.

A bűncselekmény elkövetője hivatalos személy kivételével bárki lehet. A hivatalos személy által jogszerű eljárásában történő személyi szabadságtól megfosztás - őrizetbe vétel - nem bűncselekmény.

A bűncselekmény elkövetési magatartása

A bűncselekmény elkövetési magatartása a személyi szabadságtól megfosztás. Ez minden olyan aktív vagy passzív magatartást felölel, mely alkalmas arra, hogy a sértettet személyi szabadságától megfossza. Ez bármilyen rövid időre és bármilyen módon - például öngyilkossággal fenyegeti - történhet, kivéve ha a jogellenesség hiányzik. Így nincs bűncselekmény a szülői fenyítőjog gyakorlása körében történő szobafogság esetén.

Személyi szabadság megsértésével gyanúsítják? Segítünk!
Keresse ügyvédi irodánkat!
06 20 806 16 06

A bűncselekmény a személyi szabadságtól történő - bármilyen rövid idejű - tényleges megfosztással válik befejezetté.

A cselekmény csak szándékosan követhető el.

Súlyosabban minősülő esetek

Súlyosabban minősül a cselekmény, ha

 1. tizennyolcadik életévét be nem töltött személy sérelmére,
 2. aljas indokból vagy célból,
 3. a sértett sanyargatásával,
 4. védekezésre képtelen személy sérelmére,
 5. fegyveresen,
 6. felfegyverkezve,
 7. jelentős érdeksérelmet okozva, vagy
 8. hivatalos eljárás színlelésével követik el.

Még súlyosabban minősül a cselekmény, ha a tizennyolcadik életévét be nem töltött személy sérelmére aljas indokból vagy célból, illetve a sértett sanyargatásával követik el a személyi szabadság megsértését.

Aljas indokból vagy célból elkövetett a cselekmény, ha erkölcsileg elvetendő, elítélendő. Ilyennek minősülhet, ha más bűncselekmény elkövetése érdekében - például a szexuális erőszak előkészületeként - követik el.

Hivatalos eljárás színlelésével valósul meg a cselekmény, ha az elkövető úgy tünteti fel a személyi szabadságtól való megfosztást, mintha állami vagy államigazgatási szerv szabályszerű eljárásának keretében - például rendőrként eljárva - foganatosítaná az intézkedést.

Elhatárolás

Az új Btk. önállóan, új tényállásban szabályozza a korábban a személyi szabadság megsértése bűncselekménye keretén belül büntetni rendelt munkavégzésre irányuló kényszerítést. Az új szabályozás alapján a kényszermunka elnevezésű bűncselekményt az elkövető akkor követi el, ha mást annak kiszolgáltatott helyzetét kihasználva, illetve erőszakkal vagy fenyegetéssel munkavégzésre kényszerít.. Ezért a tényállásban írt speciális kényszerítési jellegű cselekmény esetén a kényszermunka bűncselekményét kell megállapítani.

Ha a személyi szabadság megsértése egy másik súlyosabb bűncselekmény - például rablás , stb. - eszközcselekménye, akkor ezért nem felel az elkövető.

Személyes ügyvédi konzultációért kattintson ide!