image1 image2 image3 image4 image5 image1 image1

Amiért érdemes az ügyvédi irodánkat választani:

  • kiszámítható és előre tervezhető ügymenet,

  • teljeskörü és mindenre kiterjedő tájékoztatás,

  • folyamatos kapcsolattartás, soron kívüli konzultációk,

  • képviseljük Önt az eljárás során, így nem egyedül védekezik a   felkészült hatóságokkal szemben,

  • részletesen kidolgozzuk, felépítjük a védekezését, szakértők segítségével,

Gyors, hatékony jogi megoldások 1937 óta! Képviselet felsőfokon!


Testi sértés

Testi sértés esetén a büntetőjogra szakosodott Székely Ügyvédi Iroda hatékony védelmet nyújt! Védőügyvédként minden kihallgatáson részt veszünk! Előre kidolgozott védekezési stratégiát alkalmazva állítjuk össze a védekezést!

A testi sértést az követi el, aki más testi épségét vagy egészségét sérti.

A könnyű testi sértést és a súlyos testi sértés elhatárolása

A  könnyű testi sértést és a súlyos testi sértést gyógytartam hossza alapján határolhatjuk el egymástól. Ez minden esetben szakértői kérdés, orvos szakértőnek kell megállapítania, hogy a sérülés mennyi idő alatt gyógyul meg.  Ha a testi sértéssel okozott sérülés vagy betegség nyolc napon belül gyógyul, akkor könnyű testi sértés vétségét, míg ha nyolc napon túl gyógyul, súlyos testi sértés bűntettét követi el az elkövető.

Testi sértéssel kapcsolatos kérdése van?
Az ügyvéd válaszol!

06 20 806 16 06

A könnyű testi sértés alapesete csak magánindítványra üldözendő, azaz szükséges, hogy a sértett kifejezetten akarja, hogy az elkövetőt megbüntessék.

A testi sértés elkövetési magatartása: a testi bántalmazás és az egészségsértés

A bűncselekmény elkövetési magatartása mind a könnyű, mind a súlyos testi sértés esetén is kettős, a testi bántalmazás és az egészségsértés. A kettő között ok- okozati összefüggésnek kell lennie.

A testi bántalmazás módja bármilyen lehet, a lényeg az, hogy testen vagy annak egy részén nyomokat visszahagyó sérülést vagy betegséget eredményezzen.  Könnyű testi sértés esetén elegendő ehhez egy pofon is, vagy egy jól irányzott rúgás.  Az egészségsértés a magatartással okozati összefüggésben létrejött betegséget öleli fel.

A könnyű és a súlyos testi sértés a sérülés vagy betegség bekövetkeztével válik befejezetté.

A testi sértés közös elkövetése

Ügyvédi Irodánk tapasztalata az, hogy a  közös elkövetés esetén a problémát általában az szokta jelenteni, ha súlyosabb eredmény következik be, és nem állapítható meg, hogy az elkövetők közül kinek a magatartása idézte ezt elő. Így például együttesen rugdossák a földön fekvő sértettet, aki sorozatos bordatörésével hónapokig beteg és szemének elvesztése miatt maradandó fogyatékosságot is szenved. Ekkor a bíróság a szándék- és akarategység fennállta esetén az elkövető konkrét személyétől függetlenül a súlyosabb minősítés körében társtettesként ítéli el őket.

Gondatlan testi sértés

A könnyű testi sértés és a súlyos testi sértés szándékos bűncselekmények, míg a súlyos testi sértés gondatlanul is megvalósulhat. Fontos azonban, hogy a szándéknak nemcsak a testi bántalmazásra, hanem a sérülés okozására is ki kell terjednie. Így a sporttevékenység során okozott sérülésért nem felel az elkövető, ha az adott tevékenységre vonatkozó szabályokat betartotta és szándéka ezen eredmény kiváltására nem terjed ki.

A testi sértés előkészülete

Abban az esetben, ha az elkövető súlyos testi sértésre vagy aljas indokból vagy célból, védekezésre vagy akaratnyilvánításra képtelen személy sérelmére, a bűncselekmény elhárítására idős koránál vagy fogyatékosságánál fogva korlátozottan képes személlyel szemben, maradandó fogyatékosságot, súlyos egészségromlást okozó, illetve különös kegyetlenséggel elkövetett súlyos testi sértésre készül elő, előkészület miatt büntetendő.

Idős személlyel szemben elkövetett testi sértés

Az eddigi szabályokhoz képest 2013. július 1-jétől az új Btk. minősített testi sértésnek minősíti a bűncselekmény elhárítására idős koránál vagy fogyatékosságánál fogva korlátozottan képes személlyel szemben elkövetett cselekményeket. A törvény nem határozza meg konkrét életkor alapján, hogy ki tekintendő "idős" személynek, ezt a gyakorlatnak kell kialakítania. A minősített eset megállapításához annak bizonyítására is szükség van, hogy a megtámadott idős vagy fogyatékkal élő személy emiatt a tulajdonsága miatt a bűncselekmény kivédésére csak korlátozottan lehetett képes.

Öncsonkítás

Az öncsonkítás nem minősül bűncselekménynek, így a bíróság nem állapíthat meg testi sértést ilyen esetben. Ez általában biztosítási csalás esetében fordul elő.

Személyes ügyvédi konzultációért kattintson ide!