image1 image2 image3 image4 image5 image1 image1

Amiért érdemes az ügyvédi irodánkat választani:

  • kiszámítható és előre tervezhető ügymenet,

  • teljeskörü és mindenre kiterjedő tájékoztatás,

  • folyamatos kapcsolattartás, soron kívüli konzultációk,

  • képviseljük Önt az eljárás során, így nem egyedül védekezik a   felkészült hatóságokkal szemben,

  • részletesen kidolgozzuk, felépítjük a védekezését, szakértők segítségével,

Gyors, hatékony jogi megoldások 1937 óta! Képviselet felsőfokon!


Járművezetés tiltott átengedése

Járművezetés tiltott átengedése

bűncselekményét valósítja meg, ha Ön a jármű vezetését más olyan személy részére engedi át, aki alkoholos befolyásoltság alatt áll vagy egyéb okból alkalmatlan a vezetésre. A járművezetés tiltott átengedése, mint bűncselekmény szorosan kapcsolódik az ittas és a bódult állapotban elkövetett járművezetéshez.

Ha vezetést átengedő személy a későbbiekben meggyőződik arról, hogy a vezetést átvevő személy szeszes ital hatása alá kerül, kötelessége, hogy a tőle elvárható módon megakadályozza a jármű további vezetését. Ha ezt elmulasztja, ezzel a hallgatólagos beleegyezésével a járművezetés tiltott átengedését valósítja meg.

Járművezetés tiltott átengedésévél gyanúsítják, vádolják? Védelmét bízza a  Székely Ügyvédi Irodára!
06 20 806 16 06

A járművezetés tiltott átengedése, mint bűncselekmény elkövetője lehet jármű üzembentartója mellett az a járművezető is, akinek a jármű felett rendelkezési lehetősége van, azaz aki a járművel ténylegesen vagy jogilag rendelkezik, a tulajdonos, a birtokos, akit a jármű ideiglenes őrzésével bíztak meg, de az is aki lopás útján jutott a jármű feletti rendelkezési lehetőséghez.

A járművezetés tiltott átengedése szándékos bűncselekmény. Az elkövetőnek tudnia kell, hogy akinek a vezetést átengedi, szeszes italtól befolyásolt állapotban van, illetőleg a vezetésre egyéb okból alkalmatlan.

Ön csak akkor vonható felelősségre, ha bizonyítható, hogy a jármű átengedésekor tudta, hogy olyan személynek adja át a jármű vezetését, aki ittas vagy egyébként alkalmatlan állapotban van a vezetésre. A Legfelsőbb Bíróság álláspontja értelmében azonban nem jelenti a járművezetésre való alkalmatlanságot, ha a jármű vezetője a vezetést olyan személyre bízza, akiről tudja, hogy nem rendelkezik érvényes járművezetői engedéllyel, igazolvánnyal. Ez a cselekmény csak szabálysértést valósít meg.

Járművezetés tiltott átengedése esetén számtalan enyhítő körülmény feltárását eredményezheti a megfelelő szakmai segítség. Közlekedési ügyekre, így járművezetés tiltott átengedésére szakosodott ügyvédi irodánk személyes konzultációt követően alakítja ki a személyre szabott védekezési stratégiáját. Fő cél a járművezetéstől eltiltás idejének minimalizálása és a pénzbüntetés csökkentése. Célként tűzzük ki minden esetben az eltiltás kategóriákra történő korlátozását, így elkerülhető az utánképzésen való részvétel. Ügyvédi irodánk megvédi jogosítványát!

Kérdése van? A közlekedési ügyvéd válaszol!
06 20 806 16 06

Büntetés járművezetés tiltott átengedése esetén:

Ügyvédi Irodánk tapasztalatai alapján járművezetéstől eltiltásra és pénzbüntetésre kell számítania annak az elkövetőnek, aki a járművezetés tiltott átengedésének a bűncselekményét valósítja meg. Súlyosabban minősül a cselekmény, ha maradandó fogyatékosságot, súlyos egészségromlást vagy tömegszerencsétlenséget, halált, kettőnél több ember halálát vagy halálos tömegszerencsétlenséget okoz.

Btk. 238. § (1) Aki vasúti vagy légi jármű, gépi meghajtású úszólétesítmény vagy közúton, illetve közforgalom elől el nem zárt magánúton gépi meghajtású jármű vezetését ittas vagy bódult állapotban lévő személynek, illetve a vezetésre egyéb okból alkalmatlan személynek átengedi, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) A büntetés bűntett miatt

a) három évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény maradandó fogyatékosságot, súlyos egészségromlást vagy tömegszerencsétlenséget,

b) egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény halált,

c) két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény kettőnél több ember halálát okozza, vagy halálos tömegszerencsétlenséget okoz.

Személyes ügyvédi konzultációért kattintson ide!