image1 image2 image3 image4 image5 image1 image1

Amiért érdemes az ügyvédi irodánkat választani:

 • kiszámítható és előre tervezhető ügymenet,

 • teljeskörü és mindenre kiterjedő tájékoztatás,

 • folyamatos kapcsolattartás, soron kívüli konzultációk,

 • képviseljük Önt az eljárás során, így nem egyedül védekezik a   felkészült hatóságokkal szemben,

 • részletesen kidolgozzuk, felépítjük a védekezését, szakértők segítségével,

Gyors, hatékony jogi megoldások 1937 óta! Képviselet felsőfokon!


Közlekedési mediáció

A közvetítői eljárás (mediációs) eljárás a sértett jogainak fokozottabb figyelembevételét és az eljárás gyorsabb, egyszerűbb befejezését szolgálja.
A közvetítői eljárás a büntetőeljárással párhuzamosan folyó eljárás.

A közvetítői eljárás feltételei:

 • Közlekedési, vagyoni és személy elleni bűncselekmények elkövetése esetén van rá lehetőség.
 • Ötévi szabadságvesztésnél nem súlyosabban büntetendő bűncselekmény miatt folyik az eljárás.
 • A tevékeny megbánás miatt az eljárás megszűntetésének vagy a büntetés korlátlan enyhítésének lehet helye.
 • A sértett nem halt meg a bűncselekmény/baleset során.
 • A gyanúsított a nyomozás során beismerő vallomást tett.
 • A gyanúsított vállalja és képes is a sértett kárát megtéríteni vagy az okozott kárt más módon jóvátenni.
 • A gyanúsított és a sértett is, indítványozza a közvetítői eljárást vagy ahhoz önként hozzájárul.

A közvetítői eljárás menete:

A közvetítői eljárásra utalásra hivatalból vagy a gyanúsított, a védő, illetőleg a sértett indítványára kerülhet sor. Ilyenkor az ügyész legfeljebb hat hónapra felfüggeszti az eljárást és az ügyet közvetítői eljárásra utalja.
A közvetítő feladata, hogy a közvetítői eljárás során a pártatlanul. lelkiismeretesen és a szakmai követelmények szerint közreműködjön a sértett és a gyanúsított közötti megállapodás létrehozásában. A közvetítői eljárás csak a sértett és a gyanúsított önkéntes hozzájárulásával folytatható le. Mindketten jogi képviselőt hatalmazhatnak meg (a büntetőügyben adott meghatalmazás kiterjed a közvetítői eljárásra is).
A közvetítő az ügyészi határozat érkezésétől számított nyolc napon kitűzi az első közvetítői megbeszélés időpontját.
A közvetítői eljárást általában úgy kell megszervezni, hogy az első megbeszéléstől számított három hónapon belül be lehessen fejezni.
A közvetítői megbeszélésen a közvetítő a sértettet és a gyanúsítottat a szükséges részletességgel meghallgatja. A közvetítői eljárásban a megállapodás akkor jön létre, ha a sértett és a terhelt között a bűncselekménnyel/balesettel okozott kár megtérítésében azonos álláspont alakul ki. A megállapodásról kiállított okirat közokirat.
A közvetítői eljárásban létrejött megállapodás nem érinti a sértettnek azt a jogát, hogy a büntetőeljáráson kívül a bűncselekményből származó igényét polgári peres úton érvényesítse.

A közvetítői eljárás eredménye

A közvetítői eljárásnak háromféle eredménye lehet:

 • A büntető eljárást meg kell szüntetni, ha a sértett és gyanúsított között a megállapodás létrejött, a gyanúsított az okozott kárt a sértettnek megtérítette, illetve a bűncselekmény háromévi szabadságvesztésnél nem súlyosabban büntetendő.
 • A büntetés korlátlan enyhítésének van lehetősége, de az eljárás nem szüntethető meg, ha a bűncselekmény öt évi szabadságvesztésnél nem súlyosabban büntethető és a a gyanúsított a megállapodásnak megfelelően megtérítette az okozott kárt.
 • Ha nem jön létre a megállapodás, az ügyész a nyomozás folytatását rendeli el.

A közvetítői eljárásnak (ún. mediációnak) nincs vesztese!

Személyes konzultációért kattintson ide!